Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Gmina Lisewo Aktualności
Razem tworzyli?my klimat ?wi?t w Lisewie i w Wierzbowie PDF Drukuj Email
wtorek, 03 stycznia 2017 11:25

argaiv1301

Dnia 14 grudnia 2016 roku sala widowiskowa w Lisewie oraz 17 grudnia ?wietlica wiejska w Wierzbowie przeobrazi?y si? w pracownie artystyczne wype?nione pomys?ami na ?wi?teczne r?kodzie?o.Więcej…
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 03 stycznia 2017 11:07

Gmina Lisewo w?rd 14 gmin wy?onionych w projekcie Dobre konsultacje, dobry plan.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 stycznia 2017 10:43

Harmonogram odbioru odpadw komunalnych zbieranych selektywnie w roku 2017/2018 z terenu Gminy Lisewo.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 stycznia 2017 10:15

Rozpocz?? si? nabr projektw do Oglnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Spo?eczno?ci Lokalnych z udzia?em OSP i Samorz?dw FLORIANY. W konkursie mog? uczestniczy? zespo?y, ktre do dnia 31 stycznia 2017 r. prze?l? formularz zg?oszeniowy oraz dokumentacj? konkursow?.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
piątek, 30 grudnia 2016 11:54

W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie Rozporz?dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarz?dzenia ?rodkw zwi?zanych z wyst?pieniem wysoce zjadliwej grypy ptakw.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
piątek, 30 grudnia 2016 11:19

Rolnicy mog? otrzyma? wsparcie na odtworzenie zniszczonych przez kl?ski ?ywio?owe sk?adnikw gospodarstwa. Rolnicy, ktrzy ponie?li straty spowodowane kl?skami ?ywio?owymi, mog? od 27 grudnia 2016 roku do 25 stycznia 2017 roku sk?ada? w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na odtworzenie zniszczonych sk?adnikw gospodarstwa.

Więcej…
 
Weso?ych ?wi?t!!! PDF Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 09:23 
Informacja PDF Drukuj Email
piątek, 23 grudnia 2016 09:22

Szanowni mieszka?cy, informujemy, ?e 23.12.2016 r. (pi?tek) Urz?d Gminy w Lisewie oraz Urz?d Stanu Cywilnego b?dzie czynny do godz. 14.00.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 20 grudnia 2016 12:23

Ju? niebawem LGD  Vistula Terra Culmensis Rozwj przez Tradycj? og?osi konkursy na rozwj przedsi?biorczo?ci.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 132

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass