Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI





ekologia


sczepienia









logozwiazek

Konsultacje w terenie PDF Drukuj Email
środa, 19 października 2016 13:33

We wtorek 18 pa?dziernika odby?o si? spotkanie konsultacyjne dotycz?ce Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu po?o?onego przy w??le autostradowym A1.

argaiv1376



W rozmowach uczestniczyli w?a?ciciele gruntw, lokalni przedsi?biorcy, Wjt Gminy Lisewo Pan Jakub Kochowicz wraz z przedstawicielami Urz?du Gminy w Lisewie oraz projektant miejscowego planu Pan ?ukasz Piskurewicz.


Spotkanie dotyczy?o terenw inwestycyjnych przy w??le A1, obwodnicy Lisewa oraz mo?liwo?ci rozwoju gminy w kilkuletniej perspektywie.


Fotorelacja



 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass