Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Nie mam wyboru - musz? si? chwali? PDF Drukuj Email
czwartek, 27 października 2016 13:38

Dnia 26 pa?dziernika 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Che?mnie odby?o si? uroczyste rozstrzygni?cie kolejnej edycji konkursu z cyklu "So?ectwo przyjazne ?rodowisku, w ktrym to Chrusty regularnie i z sukcesami bior? udzia?.

argaiv1110Konkurs rz?dzi si? okre?lonymi regu?ami i mo?na do? zg?asza? wy??cznie uprzednio zrealizowane projekty o tematyce proekologicznej, przyrodniczej i szeroko poj?tej ochronie ?rodowiska. W tym roku pod ocen? konkursow? oddali?my projekt pt. "Zielono nam - czyli eko edukacja na wakacjach zrealizowany w lipcu 2016 r., a sfinansowany jako zadanie publiczne w ramach konkursu Wjta Gminy Lisewo oraz we wsp?pracy ze Stowarzyszeniem Przyjaci? Gminy Lisewo, ktre u?yczy?o autorkom osobowo?ci prawnej na potrzeby projektu.


Autorkami nagrodzonego projektu s? Renata Poraszka i Magdalena Cyrklaf. Szerzej o samym projekcie i przebiegu jego realizacji pisali?my tu? po jego zako?czeniu. Ko?cowe rozstrzygni?cia i lista laureatw zawsze s? swoist? niespodziank?. W tym roku by?y rwnie? bardzo przyjemnym zaskoczeniem.
Z niek?aman? przyjemno?ci? informuj?, ?e projekt wsi Chrusty otrzyma? wysokie noty, a mnie przypad?o w udziale odebranie czeku o warto?ci 2,500z?. I to nie by? koniec niespodzianek. Nagrod? g?wn? zdoby?o so?ectwo Kornatowo. Gratulujemy!


Pki co radujemy si? sukcesem i grantem, o tym na co wydamy konkursow? kwot? zdecydujemy wsplnie z rad? so?eck? i jak zawsze dwa razy obejrzymy ka?d? z?otwk?, bo to grosz publiczny i zdobyty sporym wysi?kiem.


so?tys wsi Chrusty Renata Poraszka

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass