Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Kornatowo docenione przez Starost? PDF Drukuj Email
czwartek, 27 października 2016 13:55

Mi?o nam poinformowa?, ?e So?ectwo Kornatowo wygra?o g?wn? nagrod? (ex aequo z So?ectwem Rybieniec) w Powiatowym Konkursie "So?ectwo przyjazne ?rodowisku" organizowanemu przez Zarz?d Powiatu Che?mi?skiego.

argaiv1777Przedsi?wzi?cie by?o organizowane od  kwietnia do sierpnia tego roku i nosi?o nazw?:  Wsplnie, zdrowo, kolorowo!.  Celem Kornatowian by?o pokazanie przeobra?enia terenu zaniedbanego w co? pi?knego. Mieszka?cy na czele z So?tysem i wspieraj?c? go Rad? So?eck? latem  tego roku wykonali ogrom prac na tzw. barace. Dzi?ki temu teraz mog? pochwali? si? pi?knym teren rekreacyjnym stworzonym przez ludzi z ka?dego pokolenia dzieci, doros?ych i osoby starsze.


Nagrod? w wysoko?ci  4 000 z?. odebra?a w dniu 26 pa?dziernika br. So?tys wsi Maria Adamczyk, ktra nie kry?a zadowolenia i wzruszenia z wygranej, poniewa? so?ectwo pierwszy raz wystartowa?o w tego typu konkursie. Teraz laureatw czeka spotkanie i wsplne zadecydowanie, na co przeznaczy? ?rodki z wygranej.

Gratulujemy!

Fotorelacja

Monika Ma?kowska

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass