Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

PDF Drukuj Email
czwartek, 03 listopada 2016 08:03

argaiv1807

Szanowni Pa?stwo! ASF, czyli afryka?ski pomr ?wi? - nie jest gro?ny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
G?wn? przyczyn? rozprzestrzeniania si? wirusa s? zara?one dziki. Niestety przyczyn? bywa te? cz?owiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach post?powania. Prosimy o bezwzgl?dne przestrzeganie zasad bioasekuracji:


- nie kupujcie ?wi? z niewiadomego ?rd?a pochodzenia,


- utrzymujcie ?winie w sposb wykluczaj?cy kontakt z dzikami,


- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dost?pem zwierz?t wolno
  ?yj?cych,


- wy??cie maty nas?czone ?rodkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami
  i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wej?ciami do pomieszcze?, w ktrych
  utrzymywane s? ?winie.


Przypominamy te?, ?e za brak stosowania zasad bioasekuracji b?d? nak?adane kary administracyjne.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz G?wny Lekarz Weterynarii 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass