Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

PDF Drukuj Email
czwartek, 24 listopada 2016 14:13

Stowarzyszenie Ludzie - Ludziom w Che?mnie dzia?aj?ce na zlecenie PCPR w Che?mnie pragnie zaprosi? osoby ch?tne do udzia?u w Spotkaniu dotycz?cym rozwoju rodzinnych form pieczy zast?pczej oraz placwek opieku?czo wychowawczych.

argaiv1031


Na spotkaniu rozpowszechniana b?dzie wiedza nt. zak?adania i funkcjonowania rodzin zast?pczych oraz dobrego rodzicielstwa.


Osoby ch?tne do wzi?cia udzia?u w spotkaniu, ktre odb?dzie si? 30.11.2016 r. o godz. 13.30 w Lisewie przy ul. Toru?skiej 17 prosimy o kontakt z Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w Lisewie do dnia 25.11.2016 r. pod nr 56 676 85 10.

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass