Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

PDF Drukuj Email
środa, 30 listopada 2016 07:50

W zwi?zku ze z?o?eniem przez Pa?stwa ankiety na dofinansowanie ze ?rodkw Unii Europejskiej monta?u Odnawialnych ?rde? Energii (OZE) prosimy o podj?cie decyzji w sprawie udzia?u w projekcie.

argaiv1031 

Ze wst?pnych informacji wynika, ?e warto?? dofinansowania wyniesie do 50%, mo?na b?dzie wybudowa? jedno z dwch ?rde?:

  • ogniwa fotowoltaiczne koszt budowy ok. 25 000 z? -za  3,5kW,
  • panele solarne ok. 14 000 z? -  za 4 osobow? rodzin? (3 panele).


Limit dofinansowania w obu przypadkach wynosi? b?dzie 50%. A zatem przed wej?ciem z monta?em instalacji b?d? Pa?stwo zobowi?zani do wp?aty 50 % warto?ci inwestycji (nie wcze?niej ni? wrzesie? 2017 r.) tj. ogniwa fotowoltaiczne 12 500z?,  panele solarne 7 000z?.


Wp?ata na wykonanie projektu wynosi 500 z?.  Nale?y podpisa? umow? w Urz?dzie Gminy do dnia 12 grudnia 2016 r. wraz z dokonaniem wp?aty. Po dokonaniu tej czynno?ci zostanie zlecony projekt.


Prosimy o podj?cie decyzji.

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass