Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

PDF Drukuj Email
środa, 30 listopada 2016 07:57

Mo?liwa jest pomoc dla rolnikw poszkodowanych w wyniku kl?sk ?ywio?owych. Wnioski nale?y sk?ada? do 5 grudnia 2016 r. w Biurze Powiatowym ARiMR.

argaiv1031Rolnikowi b?dzie udzielona pomoc, gdy szkody w danej uprawie wynosz? co najmniej 50% na powierzchni nie mniejszej ni? 70% tych upraw lub szkody powsta?ej w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych na powierzchni co najmniej 50%. i mniej ni? 70% uprawy.


Pomoc rolnikowi b?dzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek rolnika, z?o?ony na specjalnym formularzu w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r.


Stawka pomocy b?dzie wynosi?a 400 z?/1 ha powierzchni upraw rolnych zniszczonych przez kl?ski ?ywio?owe jak: susza, gradobicie, huragan, deszcz nawalny. Dotyczy to tak?e ujemnych skutkw przezimowania ro?lin. Jednak w przypadku, gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikaj?ce ze z?o?onych wnioskw przekroczy kwot? 100 mln z?, do wyliczenia wysoko?ci pomocy stosowany b?dzie wsp?czynnik koryguj?cy, ktry stanowi? b?dzie iloraz kwoty 100 mln z? i kwoty wynikaj?cej ze z?o?onych wnioskw - zaznacza ministerstwo.


Rozporz?dzenie Rady Ministrw


Projekt wniosku o pomoc


Szczeg?y patrz na linku: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchomi-pomoc-z-budzetu-krajowego-dla-rolnikow-ktorzy-w-2016-roku-poniesli-wysokie-strat.html


Wytworzy? WZRKiOR w Bydgoszczy


 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass