Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

PDF Drukuj Email
czwartek, 05 stycznia 2017 15:12

Na W?asne Konto to dodatkowe, bezp?atnie zaj?cia z ekonomii i przedsi?biorczo?ci dla  15 gimnazjalistw z terenu gminy Lisewo.

argaiv1777


Udzia? w programie ma s?u?y? zmniejszeniu dysproporcji w znajomo?ci narz?dzi finansowych pomi?dzy m?odzie?? pochodz?c? z terenw wiejskich, a m?odzie?? mieszkaj?c? w miastach, a tak?e kszta?towaniu ich postaw przedsi?biorczych oraz umiej?tno?ci planowania w?asnej ?cie?ki ?yciowej. Zaj?cia realizowane s? g?wnie w oparciu o gry i zabawy, w okresie ferii zimowych i II semestru roku szkolnego.


Gry i zabawy, wizyta w banku i u lokalnego przedsi?biorcy, wcielenie si? w rol? lokalnego dziennikarza podczas przygotowywania gazetki ekonomicznej, daj? mo?liwo?? praktycznego zdobycia wiedzy ekonomicznej i poznania zasad planowania swojej ?cie?ki zawodowej. Ponadto w okresie ferii zimowych zaj?cia prowadzi Pan Krzysztof Sobczyk przy wsp?udziale studenta, ktry b?dzie wspomaga? w prowadzeniu zaj??. Poprzez w?asny przyk?ad student przekazuje dobre wzorce, u?wiadamiaj?c uczniom, ?e ka?dy ma szans? studiowania na wymarzonym  kierunku, znalezienia dobrej pracy czy za?o?enia w?asnej firmy.


Na W?asne Konto to tak?e:


- materia?y dydaktyczne i edukacyjne dla uczniw i nauczycieli

- prace projektowe na bazie zdobytej przez uczniw wiedzy

- konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

- szkolenia dla nauczycieli i studentw

- stypendia naukowe dla najlepszych

 

Harmonogram IV edycji projektu - rok szkolny 2016/17:

 

1. 26 pa?dziernika 14 listopada 2016 rok: rekrutacja gmin i studentw
   do udzia?u w projekcie


2. I po?. grudnia 2016 rok: szkolenie dla nauczycieli i
    studentw wsp?prowadz?cych zaj?cia


3. 30 stycze? - 3 luty 2017 rok: pozalekcyjne zaj?cia dydaktyczne w
  okresie ferii zimowych w Gimnazjum w Lisewie, dotycz?ce:
  postawy przedsi?biorczej, aktywno?ci gospodarczej, pieni?dzy i
  bankowo?ci oraz oszcz?dzania i inwestowania


4. luty - kwiecie? 2017 rok: pozalekcyjne zaj?cia dydaktyczne w
   drugim semestrze roku szkolnego, dotycz?ce: biznesplanu, marketingu
   i reklamy; konkurs prac projektowych


5. maj - czerwiec 2017 rok: fina? konkursw - wybr najlepszych projektw
    i podsumowanie

 

Osoby zainteresowane wzi?ciem udzia?u w projekcie proszone s? o zapisy bezpo?rednio u Pana Krzysztofa Sobczyka lub u Pani Agnieszki Dalke, pod nr tel. 535-031-583 lub mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Do tej pory w programie Na W?asne Konto wzi??o udzia? ponad 9.500 uczniw z terenw wiejskich z ca?ej Polski.


Program jest wsp?finansowany ze ?rodkw Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.


 

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass