Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Bezp?atny komunikator sms PDF Drukuj Email
środa, 18 stycznia 2017 09:36

Szanowni Pa?stwo, do Systemu Informacyjnego SMS Gminy Lisewo zapisa?o si? ju? kilkaset osb.  Bardzo nas to cieszy! Zach?camy wi?c tych z Pa?stwa, ktrzy jeszcze tego nie zrobili, do zg?oszenia swojego numeru telefonu komrkowego.

argaiv1301


Dzi?ki temu mo?liwe jest odbieranie informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, awariach, ostrze?eniach meteorologicznych i wiele innych.

Przygotowali?my nast?puj?ce tematy dla Mieszka?cw Gminy i naszych So?ectw:


  • aktualno?ci,
  • zjawiska pogodowe,
  • zagro?enia,


ktre b?d? dost?pne po zapisaniu si? poprzez wys?anie SMS-a z odpowiedni? tre?ci? lub po wybraniu grupy w Mobilnym Komunikatorze MOPII na smartfony. Komunikator MOPII mo?na pobra? z oglnodost?pnych sklepw typu: Google Play, iTunes czy Windows Phone.
Mamy nadziej?, ?e przypadnie Pa?stwu do gustu ta forma komunikacji i poprawi bezpiecze?stwo oraz jako?? oferowanych przez nasz urz?d us?ug. Dzi?kujemy za rejestracje, zach?camy do podzielenia si? t? informacj? z bliskimi i serdecznie pozdrawiamy.


Koszt SMS-a na numer 4112 jest zgodny z Pa?stwa planem taryfowym.


Je?eli jednocze?nie chcecie Pa?stwo otrzymywa? wiadomo?ci ze swojego so?ectwa i aktualno?ci z ca?ej Gminy zapiszcie si? osobno do tych dwch grup!

W tym celu nale?y wys?a? SMSa aktywacyjnego o tre?ci: lisewo.info pod nr 4112 oraz drugiego SMSa aktywacyjnego, aby zapisa? si? do swojej wsi (szczeg?owy wykaz grup  i numerw w tabeli poni?ej).

Mieszka?cw do Systemu SMS wpisuje tak?e pracownik Urz?du Gminy w Lisewie Monika Ma?kowska - zg?oszenia przyjmowane s? telefonicznie (nr 667 832 542) i osobi?cie.


L.p Nazwa grupy REJESTRACJA w grupie SMS WYREJESTROWANIE z grupy SMS
1. Lisewo aktualno?ci, kulturalne i zagro?enia lisewo.info lisewo.info nie
2.

Lisewo
(so?ectwo Lisewo)

lisewo.li lisewo.li nie
3.

Lisewo
(so?ectwo Bartlewo)

lisewo.ba
lisewo.ba nie
4.
Lisewo
(so?ectwo B?achta)
lisewo.bl lisewo.bl nie
5.
Lisewo
(so?ectwo Chrusty)
lisewo.ch lisewo.ch nie
6.
Lisewo
(so?ectwo Drzonowo)
lisewo.dr lisewo.dr nie
7.
Lisewo
(so?ectwo Kamlarki)
lisewo.ka lisewo.ka nie
8.
Lisewo
(so?ectwo Kornatowo)
lisewo.ko lisewo.ko nie
9.
Lisewo
(so?ectwo Kraj?cin)
lisewo.kj lisewo.kj nie
10.
Lisewo
(so?ectwo Krusin)
lisewo.ks lisewo.ks nie
11.
Lisewo
(so?ectwo Linowiec)
lisewo.ln lisewo.ln nie
12.
Lisewo
(so?ectwo Lipienek)
lisewo.lp lisewo.lp nie
13.
Lisewo
(so?ectwo Malankowo)
lisewo.ma lisewo.ma nie
14.
Lisewo
(so?ectwo Mgoszcz)
lisewo.mg lisewo.mg nie
15.
Lisewo
(so?ectwo Pi?tkowo)
lisewo.pi lisewo.pi nie
16.
Lisewo
(so?ectwo Pniewite)
lisewo.pn lisewo.pn nie
17.
Lisewo
(so?ectwo Strucfo?)
lisewo.st lisewo.st nie
18.
Lisewo
(so?ectwo Tytlewo)
lisewo.ty lisewo.ty nie
19.
Lisewo
(so?ectwo Wierzbowo)
lisewo.wi lisewo.wi nie


 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass