Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Rozpocz?li?my pe?n? par? PDF Drukuj Email
piątek, 13 stycznia 2017 09:03

We wtorek 10 stycznia odby?o si? pierwsze z czterech spotka? Grup Roboczych nad Strategi? Rozwoju Gminy Lisewo.  Przyby?ych przywita? Wjt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz oraz Piotr Wielgus Pracownia Zrwnowa?onego Rozwoju w Toruniu.

argaiv1777Wst?pem do dzia?ania by?o przedstawienie metodologii pracy oraz dotychczas opracowanych danych, wska?nikw i diagnoz.  Omwione zosta?y dzia?ania Zespo?u od pocz?tku jego powo?ania, a tak?e zg?aszane przez mieszka?cw postulaty.


Nast?pnie uczestnicy, a by?o ich ok. 60-ciu, pracowali nad rozwi?zaniami problemw, ktre dotykaj? nasz? gmin? widzianych oczami m?odzie?y. Przeznaczony na to czas zaowocowa? ciekawymi pomys?ami - zarwno zdaniem moderatorw dyskusji, jak i samych uczestnikw.


Kolejne spotkanie zaplanowano na 17 stycznia br., godz. 17:00 w sali przy Gminnym Gimnazjum. Na nim tak?e zostan? przedstawione propozycje drobnych zmian w planie pracy Grup Roboczych.


Je?eli kto? z Pa?stwa chcia?by si? w??czy? w prac? proszony jest o kontakt pod nr 667 832  542 (koordynator Monika Ma?kowska).

MM


Fotorelacja
 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass