Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Bezpieczna Polska PDF Drukuj Email
piątek, 13 stycznia 2017 15:33

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Miko?aj Bogdanowicz, Szef Inspektoratu Wsparcia Si? Zbrojnych gen. bryg. Dariusz ?ukowski oraz Szef Wojewdzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy pp?k Marek Magowski serdecznie zapraszaj? wszystkich mieszka?cw wojewdztwa kujawsko-pomorskiego w najbli?sz? sobot? (14 stycznia) na wydarzenie plenerowe Bezpieczna Polska.

argaiv1301


Przybycie wojsk ameryka?skich do naszego kraju cieszy si? du?ym zainteresowaniem, dlatego te? w 16 miastach w ca?ej Polsce organizowane s? pikniki plenerowe pod patronatem Ministra Obrony Narodowej.


W Bydgoszczy impreza odb?dzie si? na terenie Wojskowych Zak?adw Lotniczych nr 2 przy ulicy Szubi?skiej 107. Pocz?tek o godzinie 12.00.


W programie wiele atrakcji: pokazy wsp?czesnego sprz?tu wojskowego (m.in. czo?gi Leopard A5 i A4, wyrzutnia RM70, wyrzutnia rakietowa Langusta, czo?g PT91), pokaz sprz?tu historycznego (m.in. czo?gi T34, T72, F17, haubica M109), prezentacja sprz?tu i wyposa?enia Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, Policji, Stra?y Granicznej, Wojewdzkiej Inspekcji Ruchu Drogowego, S?u?by Celnej, wyst?p orkiestry wojskowej, koncerty oraz pokazy musztry.


Na zwiedzaj?cych czeka? b?dzie gor?ca wojskowa grochwka.

Parkingi dla mieszka?cw zostan? wyznaczone przy Centrum Doktryn i Szkolenia Si? Zbrojnych (ul. Szubi?ska 105). Piknik potrwa do godziny 17.00. 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass