Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Czad i ogie?, obud? czujno?? PDF Drukuj Email
środa, 18 stycznia 2017 08:20

argaiv1301

Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji rozpocz??o kampani? spo?eczn? pod has?em Czad i ogie?, obud? czujno??!.Kampania jest odpowiedzi? na niepokoj?ce statystyki dotycz?ce ofiar po?arw i zatru? czadem, niebezpiecze?stwo wyst?pienia po?arw w sezonie grzewczym, spowodowanym nieostro?nym obchodzeniem si? z ogniem w mieszkaniu, niedro?no?ci? instalacji wentylacyjnych i kominowych oraz niesprawno?ci? instalacji grzewczych.

 

Wi?cej informacji: http://www.straz.gov.pl/porady
 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass