Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne" PDF Drukuj Email
środa, 25 stycznia 2017 15:33

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

argaiv1269

argaiv1233


 

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez KasÄ™ Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, AgencjÄ… NieruchomoÅ›ci Rolnych i PaÅ„stwowÄ… InspekcjÄ… Pracy. Honorowy patronat nad XV edycjÄ… Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objÄ…Å‚ Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.


W czternastu dotychczasowych edycjach udziaÅ‚ wzięło ponad 17 tysiÄ™cy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegÅ‚ym roku zwyciÄ™zca zostaÅ‚ uhonorowany ciÄ…gnikiem o mocy 75KM (relacja z uroczystego finaÅ‚u XIV edycji


Konkursu znajduje siÄ™ na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xiv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/


Konkurs jest jednym z licznych dziaÅ‚aÅ„ prewencyjnych prowadzonych przez KasÄ™ na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i Å¼ycia w gospodarstwie rolnym. UdziaÅ‚ w konkursie mogÄ… brać zarówno duże, jak i maÅ‚e gospodarstwa rolne.


Ich wÅ‚aÅ›ciciele majÄ… okazjÄ™ zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiÄ…gnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeÅ„stwa pracy, który przeprowadzÄ… komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzÄ… one, czy zasady ochrony zdrowia i Å¼ycia sÄ… stosowane w zgÅ‚oszonym gospodarstwie, a także czy eliminowane sÄ… w nim zagrożenia wypadkowe.


W skÅ‚ad komisji wchodzÄ… specjaliÅ›ci z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujÄ…cy KasÄ™ Rolniczego Ubezpieczenia SpoÅ‚ecznego, PaÅ„stwowÄ… InspekcjÄ™ Pracy, OÅ›rodki Doradztwa Rolniczego, OchotniczÄ… Straż PożarnÄ… i inne instytucje dziaÅ‚ajÄ…ce w Å›rodowisku wiejskim. Zastosowanie siÄ™ do ich rad i uwag przyczynia siÄ™ do wyeliminowania wielu zagrożeÅ„, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.


Ważne terminy:

  - 31.03.2017 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,

  - 9.05.2017 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu,

  - 16.06.2017 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

  - 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja gospodarstw finałowych


   Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl


   Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

    

   Copyright Gmina Lisewo 2010
   Webmaster: Lukass