Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Stichting Zeeland Help Polen PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 stycznia 2013 10:10

Na wniosek Wjta Gminy Lisewo p. Jerzego Cabaja, Rada Gminy Lisewo postanowi?a wyr?ni? 18 Holendrw nadaj?c im tytu? Honorowego Obywatela Gminy Lisewo. Uchwa?y zosta?y jednog?o?nie podj?te na posiedzeniach Rady Gminy w dwch turach, najpierw 1 lipca, a nast?pnie 25 sierpnia 2010 roku.

argaiv1891

Uroczyste wr?czenie tych zaszczytnych tytu?w odby?a si? w Sali Sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie. Laureaci nie kryli zadowolenia za docenienie ich ci??kiej pracy. Stowarzyszenie Stichting Zeeland Help Polen, w ktrym wyr?nione osoby dzia?aj? bezinteresownie niesie wsparcie instytucjom i potrzebuj?cym mieszka?com gminy Lisewo od 2002 roku. Stowarzyszenie nieodp?atnie przekazuje sprz?ty, odzie?, elementy wyposa?enia pokoi i sal terapeutycznych Domowi Pomocy Spo?ecznej w Mgoszczu. Ten za? rozszerza zakres pomocy na okoliczne wsie. Z  darw SZHP skorzysta?y te? m.in.: W?brze?no, Che?m?a, Che?mno, Grudzi?dz, Wielkie ?unawy, a nawet Bydgoszcz.  

- Ci Holendrzy to ludzie starsi o wielkim sercu. Ciesz? si?, ze radni nie mieli uwag. Wszyscy zgodzili?my si? z faktem, ?e po tylu latach pracy na rzecz lokalnej spo?eczno?ci w pe?ni zas?u?yli oni na wyr?nienie - mwi Wjt Gminy Jerzy Cabaj.

Fotografie

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass