Zmiana So?tysa w Lipienku Drukuj
czwartek, 10 listopada 2016 14:51

Od 09 listopada br. w So?ectwie Lipienek maj? ju? nowego So?tysa po tym, jak poprzedni zrezygnowa? z pe?nionej funkcji.

argaiv1777

W Zebraniu Wiejskim uczestniczy?o 27 mieszka?cw na 250 mieszka?cw uprawnionych do g?osowania. Przewodnicz?cym zebrania by? radny Pan Jacek Mikowski radny Rady Gminy Lisewo.

Nowym So?tysem po wyborach  zosta? Pan Tomasz Chmarzy?ski, ktry uzyska? 24 g?osy. Jego kontrkandydatem by?  Pan Zbigniew Samoraj - zdoby? 3 g?osy.


M. Ma?kowska