Komunikat Drukuj
środa, 16 listopada 2016 08:52

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Che?mnie w sprawie wyst?pienia wysoce zjadliwej grypy ptakw.

argaiv1777W zawi?zku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptakw u dzikich ptakw w wojewdztwie zachodniopomorskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Che?mnie prosi o poinformowanie w?a?cicieli drobiu przyzagrodowego o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w celu ochrony drobiu przed zaka?eniem wirusem grypy ptakw.


Zaleca si? rwnie? zabezpieczenie paszy oraz drobiu przed kontaktem z ptakami wolno?yj?cymi przez karmienie zwierz?t w budynkach. Jest to najprostsza forma bioasekuracji posiadanego ptactwa.