Drukuj
czwartek, 17 listopada 2016 11:53

argaiv1777

Informujemy, ?e w miesi?cu grudniu uleg? zmianie termin pe?nienia dy?uru Koordynatora gminnego. Nowy termin zosta? wyznaczony na 05.12.2016 r. od godz. 15.15 do 16.00.