Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y Drukuj
piątek, 18 listopada 2016 08:34

argaiv1777

Wjt Gminy Lisewo podaje do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci przeznaczony do sprzeda?y.


Wykaz dost?pny jest na Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lisewo.com.