Integracja w kszta?cie piernika Drukuj
wtorek, 22 listopada 2016 13:45

Tym razem postanowili?my pj?? tropem "Legendy o toru?skich piernikach". Inspiracj? do wyprawy w zamierzch?y czas toru?skiego mistrza i jego crki Katarzynki by?o nasze skromne ?wietlicowe dzia?anie cykliczne zwane potocznie "lukrowanym pierniczkiem".

argaiv1777W sobot? 19.11.2016 r. tu? po smej trzydzie?ci rano, pi??dziesi?cioosobowa grupa mieszka?cw wsi Chrusty, ale tak?e i osb zaprzyja?nionych z o?ciennych wsi skorzysta?a z zaproszenia so?tysowej i uda?a si? autokarem do Torunia. Celem naszej wyprawy by?o ?ywe Muzeum Piernika.


To by?y dwie godziny wyj?te z dawnej epoki pe?ne dowcipu, humoru, zabawy, nauki i twrczej pracy doskonale wpasowanej w ogromn? rozpi?to?? wiekow? naszej grupy. A wszystko to przesycone zapachami przypraw i podkre?lone niegdysiejszym przyodziewkiem animatorw, barwnym j?zykiem i ?ywio?owo?ci? z jak? odkrywali przed nami tajemnice toru?skiego piernika, jak rwnie? stylowymi salami i wyposa?eniem.
Jak si? tam bawili?my? Polecamy fotorelacj?!


Polecamy tak?e nasz sposb na integracj?. ?rodki zabezpieczyli?my sobie z bie??cego rozdania funduszu so?eckiego, bo fundusz cho? ma pewne ramy, to pozwala rwnie? zrealizowa? zadanie z przes?aniem.


Uczestnikom, dzi?kuj? za udzia? w ciekawym przedsi?wzi?ciu, go?ciom ?e przyj?li zaproszenie z nadziej?, ?e zechc? przenie?? na swj grunt nasze dobre praktyki, panu kierowcy za bezpieczn? jazd?. Szczeglnie ciep?o dzi?kuj? p. Agnieszce Dalke, ktra wzi??a na siebie trud organizacyjny zadania i by?a naszym przewodnikiem. I ja tam by?am i zdj?cia zrobi?am.


Fotorelacja


so?tys wsi Chrusty - Renia Poraszka