Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y Drukuj
piątek, 25 listopada 2016 14:01

Wjt Gminy Lisewo podaje do publicznej wiadomo?ci wykaz nieruchomo?ci przeznaczony do sprzeda?y. 

argaiv1777Wykaz dost?pny jest na Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lisewo.com