Dzia?ki budowlane na sprzeda? Drukuj
piątek, 13 stycznia 2017 10:28

Urz?d Gminy w Lisewie informuj? o mo?liwo?ci nabycia dzia?ek budowlanych w miejscowo?ci Bartlewo.

argaiv1370