Informacja Drukuj
wtorek, 17 stycznia 2017 11:00

W zwi?zku z wdro?eniem nowego systemu inkasenckiego, w miesi?cu styczniu br. pobr op?at za wod? i ?cieki nast?pi z op?nieniem i jest planowany od 25 stycznia.

argaiv1777