Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina Drukuj
czwartek, 27 października 2016 10:30

W pa?dzierniku br. ruszy?a druga edycja Kampanii Spo?ecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina".

argaiv1717


Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? ze szczeg?ami dotycz?cymi kampanii oraz materia?ami edukacyjnymi dost?pnymi na stronie www.bpp.gov.pl.