Drukuj
poniedziałek, 07 listopada 2016 10:53

Urz?d Gminy w Lisewie zorganizowa? I Forum Przedsi?biorczo?ci dla lokalnych przedsi?biorcw, ktre odby?o si? 4 listopada b.r. na auli widowiskowej w Lisewie.

argaiv1807

W trakcie spotkania omwiono nast?puj?ce zagadnienia:

  • Rozwj przedsi?biorczo?ci z perspektywy Urz?du- Wjt Gminy Lisewo - Jakub Kochowicz.
  • Zmiany w ZUS- Kierownik Wydzia?u ZUS - Maria Kur.
  • Zmiany w VAT- Kancelaria Doradztwa Podatkowego - Katarzyna Warcho?.
  • Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwj dzia?alno?ci pozarolniczej Kierownik Biura Wsparcia ARiMR - Jolanta Luba?ska.
  • Wsparcie przedsi?biorczo?ci - LGD Vistula Terra Culmensis Rozwj przez Tradycj? - prezes LGD- Marcin Pilarski.


Uczestnicy spotkania mieli mo?liwo?? zapoznania si? z ofert? Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych w Grudzi?dzu oraz skosztowania produktw lokalnych przedsi?biorcw:
- w?dliny z Zak?adu Mi?snego Ritter,
- ser lisewski z Sp?dzielni Mleczarskiej w Lisewie,
- mid pszczeli z pasieki pa?stwa Ko?ci?skich,
- chleb z Gminnej Sp?dzielni Samopomoc ch?opska.


Sk?adamy serdeczne podzi?kowania przedsi?biorcom, ktrzy ofiarowali lokalne produkty.


Do pobrania prezentacje:


Fotorelacja

AD