Stichting Zeeland Help Polen Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 16 stycznia 2013 10:10

Na wniosek Wjta Gminy Lisewo p. Jerzego Cabaja, Rada Gminy Lisewo postanowi?a wyr?ni? 18 Holendrw nadaj?c im tytu? Honorowego Obywatela Gminy Lisewo. Uchwa?y zosta?y jednog?o?nie podj?te na posiedzeniach Rady Gminy w dwch turach, najpierw 1 lipca, a nast?pnie 25 sierpnia 2010 roku.

argaiv1891

Uroczyste wr?czenie tych zaszczytnych tytu?w odby?a si? w Sali Sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie. Laureaci nie kryli zadowolenia za docenienie ich ci??kiej pracy. Stowarzyszenie Stichting Zeeland Help Polen, w ktrym wyr?nione osoby dzia?aj? bezinteresownie niesie wsparcie instytucjom i potrzebuj?cym mieszka?com gminy Lisewo od 2002 roku. Stowarzyszenie nieodp?atnie przekazuje sprz?ty, odzie?, elementy wyposa?enia pokoi i sal terapeutycznych Domowi Pomocy Spo?ecznej w Mgoszczu. Ten za? rozszerza zakres pomocy na okoliczne wsie. Z  darw SZHP skorzysta?y te? m.in.: W?brze?no, Che?m?a, Che?mno, Grudzi?dz, Wielkie ?unawy, a nawet Bydgoszcz.  

- Ci Holendrzy to ludzie starsi o wielkim sercu. Ciesz? si?, ze radni nie mieli uwag. Wszyscy zgodzili?my si? z faktem, ?e po tylu latach pracy na rzecz lokalnej spo?eczno?ci w pe?ni zas?u?yli oni na wyr?nienie - mwi Wjt Gminy Jerzy Cabaj.

Fotografie