Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Gmina Lisewo Aktualności
Marzenia si? spe?niaj? PDF Drukuj Email
czwartek, 03 lutego 2011 08:32

Wie co? o tym m?oda mieszkanka Pniewitego Kamila Ca?ka, by?a uczennica Gminnego Gimnazjum w Lisewie, obecnie przygotowuj?ca si? do matury i egzaminu zawodowego, ktra wyda?a swoj? debiutanck? ksi??k? pt. Ciemno. Utwr ten ukaza? si? w grudniu ubieg?ego roku.

argaiv1301

Więcej…
 
Og?oszenie PDF Drukuj Email
czwartek, 27 stycznia 2011 09:08

W niedziel? - 20 lutego 2011 r., w godzinach od 9.00 do 13.00,  ju? po raz trzynasty, na parkingu przy Gminnym O?rodku Zdrowia w Lisewie, stanie ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w ktrym b?dzie mo?na odda? krew.

Więcej…
 
POKL 5.2.1 Szkolenie "Public relation" PDF Drukuj Email
piątek, 21 stycznia 2011 13:33

W dniach 13-15 grudnia 2010 roku w Urz?dzie Gminy Stolno odby?o si? ostatnie w 2010 roku szkolenie realizowane przez Gmin? Stolno w ramach projektu pn. Nowa jako?? us?ug w pi?ciu jednostkach samorz?du terytorialnego szkolenie z Public Relations.

Więcej…
 
Wykorzystaj szans?! PDF Drukuj Email
czwartek, 20 stycznia 2011 11:16

Zesp? Szk? Oglnokszta?c?cych w Lisewie wsp?pracuj?c z Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Toruniu zaprasza wszystkich absolwentw zasadniczych szk? zawodowych do zapisw do uzupe?niaj?cego liceum oglnokszta?c?cego.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 18 stycznia 2011 15:30

W tym roku WO?P gra?a dla dzieci z chorobami urologicznymi.

Dnia 9.01.2011 roku nasi mieszka?cy po raz kolejny mogli wesprze? Fundacj? Jurka Owsiaka.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 18 stycznia 2011 07:54

 

Więcej…
 
Konkurs - wyniki PDF Drukuj Email
piątek, 14 stycznia 2011 14:47

Konkurs na realizacj?  zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie pi?ka no?na w 2011 r. na terenie gminy Lisewo


Więcej…
 
Wymiana dobrych praktyk - drugie spotkanie PDF Drukuj Email
wtorek, 04 stycznia 2011 22:02

W dniach 16-17 grudnia 2010 roku w Tleniu odby?o si? drugie spotkanie z wymiany dobrych praktyk i do?wiadcze? oraz porwnywanie jako?ci us?ug pomi?dzy pi?cioma jednostkami samorz?du terytorialnego.

 

Więcej…
 
III Edycja POKL zako?czona pomy?lnie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 grudnia 2010 22:21

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Lisewie w okresie od marca do grudnia 2010 r. w ramach projektu systemowego wsp?finansowanego ze ?rodkw EFS w ramach PO KL Priorytet VII ,,Promocja integracji spo?ecznej Dzia?anie 7.1 ,,Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji realizowa? projekt pn. ,,Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych korzystaj?cych z pomocy spo?ecznej.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 131 132 następna > ostatnia >>

Strona 131 z 132

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass