Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Gmina Lisewo Aktualności
PDF Drukuj Email
czwartek, 13 października 2016 00:00

Gmina Lisewo zamierza pozyska? dofinansowanie  na budow? paneli fotowoltaicznych do produkcji pr?du, kolektorw s?onecznych do podgrzewania wody oraz geotermalnych pomp ciep?a wykorzystywanych do ogrzewania budynkw, tj. instalacji do produkcji energii pochodz?cej z Odnawialnych ?rde? Energii (OZE). 

argaiv1301

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 14:27

W dniu 22.09.2016 r. Stowarzyszenie Emerytw i Rencistw w Lisewie zorganizowa?o w ?wietlicy w Kornatowie spotkanie z okazji po?egnania lata i powitania jesieni. W tym podwjnym ?wi?cie wzi?li udzia? cz?onkowie stowarzyszenia.

Więcej…
 
Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 14:04

Szanowni mieszka?cy! Ju? od stycznia 2017 roku za odbir i nadzr nad wywozem odpadw komunalnych odpowiedzialna b?dzie Gmina Lisewo. W zwi?zku z tym wszyscy w?a?ciciele nieruchomo?ci maj? obowi?zek niezw?ocznego z?o?enia nowych deklaracji o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 13:29

Wjt Gminy Lisewo zaprasza organizacje pozarz?dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie dzia?aj?ce na rzecz gminy Lisewo do konsultacji projektu Program wsp?pracy w 2017 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarz?dowymi.

Więcej…
 
Ostrze?enie PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 13:18

W zwi?zku z zaistnia?ymi przypadkami zatrucia i ?mierci po spo?yciu podrobionego alkoholu, jakie mia?y miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, S?u?ba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobw zawieraj?cych alkohol,

Więcej…
 
Zaproszenie na warsztaty "Odkrywca dziedzictwa" PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 12:59

Zapraszamy do udzia?u w Projekcie Fundacji Poniatwka Polska pod nazw? "Odkrywca dziedzictwa". Jego celem jest nabycie przez lokalnych liderw umiej?tno?ci szacowania zasobw dziedzictwa oraz nabycie umiej?tno?ci kreatywnego ich wykorzystania.

Więcej…
 
Rozpocz?cie Uniwersytetu Trzeciego Wieku PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 października 2016 13:20

W dniu 06.10.2016 r. rozpocz?li?my III rok wyk?adw na Wy?szej Szkole Gospodarki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy filia w Lisewie. Uroczyst? inauguracj? roku akademickiego rozpocz?? profesor dr in?. Cezary Ko?cielak, ktry w kilku s?owach powita? wszystkich studentw.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 października 2016 07:08

Jak dostosowa? prawn? form? dzia?alno?ci do specyfiki i etapu rozwoju firmy, jak zabezpiecza? swoje interesy w transakcjach handlowych?

Więcej…
 
Szczepienia przeciw grypie PDF Drukuj Email
czwartek, 06 października 2016 13:17

Oglnopolski Program Zwalczania Grypy w zwi?zku z panuj?cym wzmo?onym sezonem zachorowa? na gryp? prosi o podj?cie dzia?a? zapobiegawczych poprzez szczepienie, ktre zmniejsza prawdopodobie?stwo zachorowania, a je?li do niego dojdzie ?agodzi przebieg grypy.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 132

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass