Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Jak oni ÅšpiewajÄ… PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 maja 2011 08:40

W czerwcu 2006 roku zrodził się pomysł powstania zespołu wokalno-muzycznego, którego inicjatorką była Pani Romana Lampert z Lisewa. Przy współpracy osób kochających muzykę i śpiew utworzono grupę „Jak oni śpiewają”.

argaiv1593

argaiv1233


 

Prowadzącym i kierownikiem muzycznym został Pan Jan Łukaszewski z Niemczyka. Ich motto stanowią słowa Richarda Wagnera: „Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy”.

 

Pierwszy raz nieformalnie wystÄ…pili na VIII Spotkaniach Rodzinnych w Lisewie w 2006 roku. Z biegiem czasu grupa wokalna zmieniaÅ‚a swój skÅ‚ad. Teraz czÅ‚onkami zespoÅ‚u sÄ…: Ciechowska Stella z Lisewa, GrÄ™dzicka Emilia z Lisewa, Jankowska Irena z Lisewa, Jankowski Jan z Lisewa, Kachniarz Anna z Lisewa, Keszkowska Łucja z Lisewa, Kowalkowska Jadwiga z Lisewa, Leszek Marianna z BÅ‚achty, Leszek Marian z BÅ‚achty,  Lampert Romanaz Lisewa, Lampert Henryk z Lisewa.

  

Zespół wystÄ™puje na różnych uroczystoÅ›ciach, bierze udziaÅ‚ w licznych  konkursach. Oficjalnie, zaprezentowaÅ‚ siÄ™ na  zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo. Oprócz tego każdego roku umila nam czas podczas SpotkaÅ„ Rodzinnych, dożyneki innych imprez gminnych, takich jak: ÅšwiÄ™to Pieczonego Ziemniaka w Pniewitem, Andrzejki, WOÅšP w Lisewie. Podczas biesiad integracyjnych umilajÄ… czas pensjonariuszom Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w Mgoszczu. Ich dziaÅ‚alność jednak wykracza poza teren Gminy Lisewo. GoÅ›cinnie spotykajÄ… siÄ™ i Å›piewajÄ… razem ze ZwiÄ…zkiem Emerytów, Rencistówi Inwalidów z CheÅ‚mna, a także ze Stowarzyszeniem Kobiet „PÅ‚użniczanki”. W październiku 2007 roku uczestniczyli w Pożegnaniu Lata organizowanym w Czarcim MÅ‚ynie w GrudziÄ…dzu. Czerwiec 2008 roku upÅ‚ynÄ…Å‚ pod hasÅ‚em XXV PrzeglÄ…du Dorobku Kulturalnego Seniorów i Osób NiepeÅ‚nosprawnych w Toruniu, z którego zespół przywiózÅ‚ dyplom uznania.

  

W ich trofeach znajdujÄ… siÄ™ również statuetki z Jubileuszowych SpotkaÅ„ Klubów Seniora „ZÅ‚oty, jesienny liść”.  W skÅ‚ad repertuaru „Jak oni Å›piewają” wchodzÄ… piosenki wszystkim dobrze znane oraz takie, do których teksty ukÅ‚ada prowadzÄ…cy Pan Łukaszewski. Przygrywa on nie tylko na organach, ale również na akordeonie. Zespół jest zawsze mile witany przez publiczność, po zakoÅ„czeniu wystÄ™pu otrzymuje gromkie brawa.

  

Raz w tygodniu odbywają się próby śpiewu na Sali Sesyjnej, którą udostępnia Wójt Gminy Lisewo. Wydatki, zespół pokrywa z własnej kieszeni oraz otrzymuje wsparcie od Wójta.

Cieszymy się, że w naszej gmine istnieje ta oryginalny zespół, który nie tylko umila nam czas, ale również reprezentuje na różnych uroczystościach i festiwalach - mówi Wójt Gminy Jerzy Cabaj.

 

Członkom zespołu życzymy wszelkiej pomyślności i samych sukcesów. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach z uśmiechem i wigorem będą cieszyć nas swoją obecnością.

 

 

 

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass