Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

PDF Drukuj Email
czwartek, 13 października 2016 00:00

Gmina Lisewo zamierza pozyska? dofinansowanie  na budow? paneli fotowoltaicznych do produkcji pr?du, kolektorw s?onecznych do podgrzewania wody oraz geotermalnych pomp ciep?a wykorzystywanych do ogrzewania budynkw, tj. instalacji do produkcji energii pochodz?cej z Odnawialnych ?rde? Energii (OZE). 

argaiv1301


Zadanie b?dzie realizowane w ramach Dzia?ania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodz?cej ze ?rde? odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Kujawsko Pomorskiego. Wsparcie mog? otrzyma? w?a?ciciele budynkw oraz przedsi?biorcy. Og?oszenie konkursu zaplanowane jest na IV kwarta? 2016 roku. Wysoko?? dofinansowania mo?e wynosi? do 85%.


Osoby zainteresowane udzia?em w projekcie proszone s? o dostarczenie Wniosku o w??czenie budynku do projektu do dnia 14 pa?dziernika b.r. do Urz?du Gminy w Lisewie, w pokoju nr 9. Zapraszamy rwnie? na spotkanie informacyjne, ktre odb?dzie si? dnia 18 pa?dziernika 2016 roku w Sali posiedze? przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie o godz. 17:00.


Wniosek wersja .pdf


Wniosek wersja .doc


 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass