Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Rozpocz?cie Uniwersytetu Trzeciego Wieku PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 października 2016 13:20

W dniu 06.10.2016 r. rozpocz?li?my III rok wyk?adw na Wy?szej Szkole Gospodarki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy filia w Lisewie. Uroczyst? inauguracj? roku akademickiego rozpocz?? profesor dr in?. Cezary Ko?cielak, ktry w kilku s?owach powita? wszystkich studentw.

argaiv1301


W rozpocz?ciu uczestniczyli rwnie? Pan Wjt Jakub Kochowicz i Przewodnicz?cy Rady Gminy Lisewo Pan Witold Jaworski.


Pierwszy wyk?ad dotyczy? zi? leczniczych, a temat brzmia? Zielona apteka. Ro?liny, ktre nam s?u??. Ponadto mieli?my przyjemno?? dowiedzie? si? jakie choroby przenoszone s? przez kleszcze.
Wszyscy pilnie i z uwag? wys?uchali profesora. Podczas przerwy ka?dy mg? posili? si? swojsk? dro?d?wk?, ciastem, a tak?e wypi? kaw? i herbat?. Z niecierpliwo?ci? oczekujemy dalszych wyk?adw.


Zapraszamy bardzo serdecznie osoby, ktre chcia?yby powi?kszy? nasze grono. Op?ata za ca?y rok wynosi tylko 100 z?.


Fotorelacja


Opiekun grupy
El?bieta Kolek
 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass