Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Zaproszenie na warsztaty "Odkrywca dziedzictwa" PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 12:59

Zapraszamy do udzia?u w Projekcie Fundacji Poniatwka Polska pod nazw? "Odkrywca dziedzictwa". Jego celem jest nabycie przez lokalnych liderw umiej?tno?ci szacowania zasobw dziedzictwa oraz nabycie umiej?tno?ci kreatywnego ich wykorzystania.

argaiv1301Projekt jest skierowany do przedstawicieli organizacji pozarz?dowych i liderw dzia?aj?cych na obszarach wiejskich i w ma?ych miastach z terenu wojewdztwa kujawsko-pomorskiego.


Warsztaty dla "Odkrywcw dziedzictwa" w Che?mnie odb?d? si? w dniu 18 pa?dziernika w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Che?mnie, ul. Harcerska 1, sala nr 2 w godzinach 11:00 do 17:00. 


Mile widziani:


przedstawiciele stowarzysze? i fundacji - uzyskaj? wiedz? z zakresu
  realizacji zada? statutowych,

so?tysi, poniewa? w?a?nie fundusze so?eckie s? doskona?ym
  ?rd?em finansowania zada? z zakresu kultury i dziedzictwa wsi,

m?odzie?, gdy? m?odzi s? odbiorcami spu?cizny i wkrtce przejm?
  piecz? nad zasobami kultury i ?rodowiska,

nauczyciele, gdy? mog? wykorzysta? pozyskan? wiedz? w
  innowacyjnych programach edukacyjnych,

oczekujemy na osoby z terenw wiejskich oraz osoby z miast, ktre
  chc? aktywnie dzia?a? na terenach wiejskich.

 

Co mo?na uzyska? bior?c udzia? w naszym warsztacie?

Przede wszystkim konkretn? wiedz? : jak wykorzysta? fundusze so?eckie, program wsp?pracy,

inicjatyw? lokaln? i program alkoholowy do realizacji swoich pomys?w.

 

 

UWAGA: rekrutacja zosta?a przed?u?ona do 15 pa?dziernika br.


Kontakt z Biurem Projektu: 727 918 883, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Regulamin


Program warsztatw


Deklaracja

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass