Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 13:29

Wjt Gminy Lisewo zaprasza organizacje pozarz?dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie dzia?aj?ce na rzecz gminy Lisewo do konsultacji projektu Program wsp?pracy w 2017 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarz?dowymi.

argaiv1301


 Wi?cej informacji na www.bip.lisewo.com

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass