Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Konsultacje w terenie PDF Drukuj Email
środa, 19 października 2016 13:33

We wtorek 18 pa?dziernika odby?o si? spotkanie konsultacyjne dotycz?ce Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu po?o?onego przy w??le autostradowym A1.

argaiv1301W rozmowach uczestniczyli w?a?ciciele gruntw, lokalni przedsi?biorcy, Wjt Gminy Lisewo Pan Jakub Kochowicz wraz z przedstawicielami Urz?du Gminy w Lisewie oraz projektant miejscowego planu Pan ?ukasz Piskurewicz.


Spotkanie dotyczy?o terenw inwestycyjnych przy w??le A1, obwodnicy Lisewa oraz mo?liwo?ci rozwoju gminy w kilkuletniej perspektywie.


Fotorelacja 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass