Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

POKL 5.2.1 Szkolenie: "Ksi?gowo?? w projektach UE" PDF Drukuj Email
środa, 10 listopada 2010 22:09

W ramach projektu pn. Nowa jako?? us?ug w pi?ciu jednostkach samorz?du terytorialnego rozpocz??y si? szkolenia dla pracownikw Gminy Stolno oraz pracownikw Gminy Che?mno, Grudzi?dz, Lisewo oraz Starostwa Powiatowego w Che?mnie.

argaiv1301

Uczestnicy szkolenia zapoznali si? m.in. z podstawami prawa krajowego i unijnego dotycz?ce ksi?gowo?ci i rozliczania projektw unijnych, bud?etem projektu, kwalifikowalno?ci? wydatkw w kontek?cie zarz?dzania finansowego projektem oraz z wnioskiem o p?atno?? projektu inwestycyjnego jak rwnie? projektu Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

 

Fotografie

 

2_logo

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass