Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Pliki cookies PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 kwietnia 2013 13:39

Drogi Internauto!

argaiv1288

1. Kiedy wchodzisz na nasz? stron?, na dysku Twojego komputera mog? by? zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez nasz serwer, do ktrych odwo?ujemy si? w naszej stronie, np. pokazuj?c multimedia.

2. Ciasteczka i podobne technologie u?ywane s? w witrynach internetowych przede wszystkim ze wzgl?du na wygod? u?ytkownikw, m.in po to, by jak najlepiej dostosowa? tre?ci i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwa?, a tak?e w celach statystycznych.

3. Pliki ciasteczek wysy?amy wyj?tkowo. S?u?? one tworzeniu statystyk, ktre pomagaj? dostosowa? zawarto?? stron do oczekiwa? u?ytkownikw, zapami?taniu preferowanego wygl?du stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu g?osowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez u?ytkownika kilkuetapowych czynno?ci. 

4. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysy?anych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w ?aden sposb nie przetwarzamy.

5. Ka?dy u?ytkownik mo?e zmieni? ustawienia dotycz?ce ciasteczek w u?ywanej przez siebie przegl?darce, w tym zupe?nie wy??czy? mo?liwo?? ich zapisywania. Je?li nie wy??czysz mo?liwo?ci zapisywania ciasteczek pochodz?cych z naszych witryn, oznacza to Twoj? zgod? na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

6. Je?eli zdecydujesz si? na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b?dzie mo?liwe korzystanie z niektrych tre?ci tre?ci i us?ug udost?pnianych w naszych witrynach, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci przegl?dania stron w naszych witrynach.

Jak wy??czy? ciasteczka?

Ka?dy u?ytkownik Internetu mo?e dostosowa? poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym ca?kowicie zablokowa? mo?liwo?? pozostawiania plikw cookies. Zwi?ksza to poziom bezpiecze?stwa i ochrony danych, ale mo?e tak?e uniemo?liwia? niektre funkcje, np. zalogowanie si? do witryny.

Informacje na temat ustawie? dotycz?cych ciasteczek w poszczeglnych przegladarkach dost?pne s? na poni?szych stronach:


w przegladarce Firefox,


w przegl?darce Internet Explorer,


w przegl?darce Opera,


w przegl?darce Chrome.


 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass