Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Gospodarka Gminy Lisewo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 stycznia 2011 09:28

Obszar Gminy Lisewo zajmuje teren o łącznej powierzchni 86 km kwadratowych. Gmina ma charakter typowo rolniczy, w której przeważają gospodarstwa indywidualne o średniej wielkości 11,5 ha. Liczba ludności oscyluje wg. danych GUS wokół 5317 mieszkańców, a średnia gestość zaludnienia wynosi 62 mieszkańców/ km kwadratowy. Gleby, stanowiące 60 % areału, należą do III i IVa klasy bonitacyjnej.

Rolnictwo Gminy Lisewo zostało zdominowane przez uprawę zbóż i rzepaku. W hodowli najwyższy odsetek zajmują trzoda chlewna i bydło. Wzorowymi przedstawicielami tej dziedziny gospodarki są gospodarstwa Kazimierza Rittera, Kazimierza Jankowskiego, Marka Kochowicza, Ryszarda Sękowskiego oraz Stanisława Nowaka (ferma drobiu).

Lisewo jako siedziba władz gminnych posiada znakomicie rozbudowaną sieć sklepów, zakładów usługowych m.in. stację diagnostyczną samochodów, punkty obsługi rolnictwa i ludności wiejskiej, kwiaciarnię, cukiernię, aptekę.Wśród zakładów przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego na uwagę zasługują m.in. Zakład Mleczarski, Zakład Mięsno-Wędliniarski - Kazimierz Ritter, Piekarnia Kazimierz Sankiewicz, wytwórnia wyrobów z włókien poliestrowych. Znakomitym przykładem lokalnej gospodarności jest wciąż dobrze prosperująca Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska".

Według danych GUS liczba ludności oscyluje wokół 5500 mieszkańców, przy czym średnia gęstość zaludnienia wynosi 62 mieszkańców/km. W kilku ostatnich latach zwielokrotniła się migracja ludności z okolicznych miast. W odpowiedzi na wzrastający popyt na mieszkania powstało nowoczesne osiedle mieszkaniowe.

Zarząd Spóldzielni Mieszkaniowej doprowadził do budowy kolejnych mieszkań w nowoczesnej formie. Osiedle przy ul. Ks. Augustyna Łebińskiego jest dla Lisewa wartościową enklawą budownictwa wielorodzinnego.Na terenie gminy znajduje się kilka "wiekowych" i bezcennych zabytków pozostałych po dawnych właścicielach majątków ziemskich m.in. w Bartlewie, Wierzbowie i Mgoszczu.

Wszyscy mieszkańcy wsi wchodzących w skład gminy posiadają dostęp do bieżącej wody, co zapewniają trzy nowoczesne stacje pomp. Na potrzeby społeczności lokalnej oraz według standardów ochrony środowiska została wybudowana oczyszczalnia ścieków, która jest dostosowana do przyjmowania ścieków dowożonych. Na terenie miejscowości Lisewo została zlokalizowana sieć k

W Lisewie został zlokalizowany najnowocześniejszy w Polsce i jeden z nowszych w Europie, Główny Punkt Zasilania (oznaczenie GPZ 110/15 kV). Rozdzielnica jest zbudowana w systemie modułowo - kompaktowym, co pozwala na połączenie kilku funkcji tradycyjnej rozdzielnicy w jednym. Dzięki nowoczesnej technologii GPZ zajmuje tylko ok.1/4 obszaru przewidzianego dla poprzednich generacji. Dodatkowym atutem stacji są działania serwisowe nie powodujące przerw w dostawie energii elektrycznej dla zakładów i ludności lokalnej. Istniejące połączenie światłowodowe pozwala na bieżące monitorowanie parametrów stacji, przewidywanie usterek, oraz zmianę istotnych parametrów pracy.Układ dróg i strategiczne położenie gminy między Toruniem, a Grudziądzem oraz bliskość drogi międzynarodowej E-1 tworzą dogodny dla inwestycji teren. W przyszłości planowany jest węzeł autostrady A1 z Gdańska do Cieszyna, oraz tereny przeznaczone do obsługi podróżnych.

Niezależność i przedsiębiorczość mieszkańców gminy wyraża 125-letnia tradycja Banku Spółdzielczego. Nowe uwarunkowania i konieczność zwiększania kapitału podstawowego sprawiły, iż wchodzi on obecnie w skład grupy zarządzanej przez centralę Banku Spółdzielczego w Chełmnie.

Zainstalowana nowoczesna cyfrowa centrala telefoniczna oraz nadajnik radiotelekomunikacji w bliskiej przyszłości pozwoli zwielokrotnić sieć abonentów.

argaiv1958

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass