Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Honorowy Mieszkaniec Gminy Lisewo PDF Drukuj Email
środa, 05 lutego 2014 10:59

pan_RozwadowskiKontynuując prezentację zasłużonych obywateli naszej gminy przedstawiamy Państwu sylwetkę  Pana Lamberta Rozwadowskiego.

argaiv1570

 


 

Urodził się on w 1922 roku w miejscowości Wielkie Radowiska, należącej do gminy Dębowa Łąka, która znajduje się w powiecie wąbrzeskim. Jak większość mieszkańców zajmował się początkowo rolnictwem, aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku, gdy postanowił wstąpić do armii. Z historii każdy z nas na pewno zdaje sobie sprawę jak szybko zakończyły się działania wojenne na terenie naszego kraju, to też P. Rozwadowski na wznowienie swojej działalności na rzecz wyzwolenia ojczyzny musiał poczekać aż do schyłku wojny, kiedy to na terenie Związku Radzieckiego, za sprawą amnestii dla naszych żołnierzy zostały utworzone odziały polskie pod dowództwem generała Władysława Andersa. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nasz honorowy mieszkaniec przeszedł wraz z polskimi oddziałami cały szlak bojowy, który sięgał od Iranu, przez Palestynę aż do słynnego Monte Cassino. Jeszcze w 1947 roku, przebywając na terenie Wielkiej Brytanii ukończył Szkołę Rolniczą III klasy, po czym roku później, pod koniec maja, powrócił do swojej ojczyzny. Jako ciekawostkę, pod kątem nawiązującym do sfery militarnej, warto nadmienić, iż dom państwa Rozwadowskich nazywany był „Domem Mickiewicza”. Po zakończeniu wojny zjeżdżali się tam generałowie Armii Polskiej, którzy wraz z panem Lambertem urządzali wspólne polowania. Do dnia dzisiejszego, z tego grona, pozostała tylko jedna osoba, gen. Piotr Przełucki. Od samego początku aktywnie udzielał się w życiu i poprawie funkcjonowania lokalnej społeczności.

 

Z jego inicjatywy doprowadzono do utworzenia wodociągu we wsi Strucfoń. Specjalnie na ten cel, dobrowolnie oddał część swojego gruntu, która została przeznaczona do budowy hydroforni w danej wiosce, a także przeznaczył ziemię potrzebną do poszerzenia drogi wiejskiej poprzez położenie asfaltu. Na potrzeby budowy pomnika światowej sławy polskiego chirurga i lekarza, prof. dr med. Ludwika Rydgiera, przekazał drobną sumę pieniężną co zostało odnotowane w Księdze Pamiątkowej w Muzeum Medycyny Narodowej. Obok patriotycznej postawy wojskowej czy wzorowego gospodarowania jego działalność przejawiała się także w budowie szkoły i ośrodka zdrowia, organizacji patriotycznych imprez a także działalności humanitarnej poprzez między innymi finansowe wsparcie podczas zbiórki pieniężnej na rzecz ofiar, organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

 

Owe zaangażowanie zostało docenione przez mieszkańców gminy, gdyż w 1993 roku z ramienia ówcześnie urzędującego Wójta Gminy Lisewo, p. Piotra Jankowskiego otrzymał zaszczytny tytuł: „Honorowego Obywatela Gminy Lisewo”. Dwa lata później p. Lambert z okazji 100 – lecia Ruchu Ludowego dostał Dyplom Honorowy, za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju wsi polskiej i kraju. To odznaczenie potwierdza jego postawę, którą odznaczał się przez całe swoje życie. Również dla bliskich p. Rozwadowski był wyjątkową osobą wiodąc szczęśliwe małżeństwo, czego dowodem było uhonorowanie państwa Rozwadowskich na 50 – tą rocznicę ślubu, w 1998 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Aleksandra Kwaśniewskiego, Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, stanowiącym podziękowanie za wszystko co przez tak długi czas tworzyli i budowali jako małżeństwo i rodzina.


Oprócz wszystkich wyżej wymienionych tytułów p. Rozwadowski otrzymał wiele innych odznaczeń poświadczających jego działalność, wśród których warto wymienić:


- Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,

- Złoty Medal im. gen. Stanisława Popławskiego,

- Srebrny Medal Wojsk Obrony Powietrznej,

- Srebrny Medal im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

- Srebrny Medal gen. Władysława Andersa,

- Srebrny Medal Polskiego Związku Łowieckiego,

- Brązowy Medal im. Tadeusza Kościuszki.

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass