Przerwy w dostawie energii elektrycznej Drukuj
czwartek, 13 października 2016 13:23

Energa Operator SA informuje, ?e w najbli?szych dniach nast?pi? przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszka?cw zasilanych ze stacji transformatorowych.

argaiv1301

20.10.2016 r. w godz. 09.00-13.00 Bartlewo 2Za uci??liwo?ci zwi?zane z wy??czeniem pr?du przepraszamyENERGA-OPERATOR SA
Oddzia? w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toru?