Drukuj
wtorek, 25 października 2016 13:17

Kujawsko-Pomorskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszaj? do udzia?u w kolejnych spotkaniach informacyjnych z cyklu ?roda z Funduszami.

argaiv1301Najbli?sze spotkania b?d? dotyczy? zasad pozyskania mo?liwo?ci dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 na wsparcie osb fizycznych chc?cych za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz? oraz osb zainteresowanych rozwojem zawodowym.


Wi?cej informacji