Dofinansowania na podj?cie dzia?alno?ci gospodarczej Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2016 10:01

argaiv1564

Celem jest zwi?kszenie mo?liwo?ci zatrudnienia osb pozostaj?cych bez pracy w powiecie che?mi?skim poprzez usamodzielnienie si? na rynku pracy.

Dofinansowania na podj?cie dzia?alno?ci gospodarczej dla osb bezrobotnych powy?ej 29 roku ?ycia.


Wi?cej o tym na stronie: www.chelmno.praca.gov.plDofinansowanie na podj?cie dzia?alno?ci gospodarczej  dla osb bezrobotnych do 30 roku ?ycia.


Wi?cej o tym na stronie: www.chelmno.praca.gov.pl