Nowy Plac zabaw w Drzonowie Drukuj
piątek, 19 listopada 2010 22:32

Na terenie Zak?adu Aktywno?ci Zawodowej w Drzonowie w ktrym mie?ci si? ?wietlica ?rodowiskowa od kilku miesi?cy stoi nowy plac zabaw.

argaiv1301


?rodki na budow? placu zabaw pozyskano w ramach konkursu Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich, w 75% z Urz?du Marsza?kowskiego i w 25% z bud?etu Gminy Lisewo.

 

drzonowo_plac_m