Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

70-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej PDF Drukuj Email
wtorek, 22 listopada 2016 14:23

W rodzinnej atmosferze, pe?nej ciep?a i wspomnie? up?yn??o jubileuszowe spotkanie zorganizowane 18 listopada 2016 r. (pi?tek) z okazji 70 - lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie.

argaiv1760


Jubileusz zaszczycili swoj? obecno?ci? przedstawiciele w?adz samorz?dowych z Lisewa, reprezentanci zaprzyja?nionych instytucji oraz wierni czytelnicy i sympatycy Biblioteki.

Kierownik Biblioteki Publicznej w Lisewie Pani Marzenna Szpr?glewska z?o?y?a podzi?kowania wszystkim instytucjom, ktre wspieraj? dzia?alno?? Biblioteki oraz wr?czy?a gratulacje wiernym czytelnikom.

Nast?pnie Pan Wjt Jakub Kochowicz wraz z Przewodnicz?cym Rady Gminy Witoldem Jaworskim i Pani? Beat? Brzozowsk? z?o?yli gratulacje i ?yczenia.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej,  uczestnicy uroczysto?ci mogli skosztowa? pysznego tortu w kszta?cie ksi??ki.


Ponadto w trakcie obchodw urodzin Biblioteki wyst?pi? zesp?  "I?awa Gospel Singers", a nast?pnie graj?cy rockowo folkow? muzyk? zesp? "Mitra".


Fotorelacja 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass