Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

O Gminie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 stycznia 2011 13:50

Gmina Lisewo usytuowana jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie chełmińskim. Jej powierzchnia wynosi 8631 ha, stanowi to 16,34% powierzchni powiatu. Gmina podzielona jest na 18 sołectw, które zamieszkuje 5257 osób (stali mieszkańcy, stan na dzień 31.12.2014 r.); graniczy z gminami: Stolno i Papowo Biskupie z powiatu chełmińskiego, Płużnica z powiatu wąbrzeskiego i Chełmża z powiatu toruńskiego.

argaiv1783Przez teren gminy przebiega odcinek autostrady A-1 o długości 7,5 km. Zlokalizowany w Lisewie węzeł autostradowy stwarza możliwość usytuowania w jego obrębie obiektów handlowych, magazynowych i produkcji nieuciążliwej.


Wieś Lisewo leży na ważnym szlaku komunikacyjnym. Od Torunia odległa jest o 33 km. Najbliżej położonymi miastami są Chełmża - oddalona o 13 km, Wąbrzeźno - oddalone o 17 km oraz Chełmno - oddalone o 20 km. Przez teren gminy przebiegają dwa szlaki turystyczne Firlus - Ryńsk o długości 40 km oraz Kornatowo - Chełmno o długości 18 km).


Gmina zwodociągowana jest prawie w 100%. Zaopatrzenie w wodę pitną i do celów produkcyjnych zapewniają trzy nowoczesne stacje pomp usytuowane w Lisewie, Kamlarkach i Krajęcinie. We wsi Lisewo zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, która przyjmuje ścieki z istniejącej na terenie wsi Lisewo sieci kanalizacji sanitarnej oraz dowożone z zewnątrz.


Gmina Lisewo ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią 88% powierzchni, natomiast lasy to zaledwie 0,3% powierzchni gminy. W uprawach rolnych dominują zboża  oraz rzepak. W  hodowli najwyższy odsetek zajmują trzoda chlewna i bydło.


Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisewie składający się z Gminnego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola oraz  Szkoła Podstawowa w Krusinie. Uczniowie tych placówek mogą korzystać z pełnowymiarowej hali sportowej oraz dwóch sal gimnastycznych. W Lisewie działa również Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Centrum Informacji, Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. W gminie funkcjonuje też czternaście świetlic wiejskich, z których trzy to świetlice środowiskowe. Około 300 - tu gospodarstwom domowym stały dostęp do szerokopasmowego Internetu zapewnia Lisewska Bezprzewodowa Sieć Informacyjna.


Gmina posiada znakomicie rozbudowaną sieć sklepów oraz zakładów usługowych m.in. zakład mięsny, piekarnie, stacje benzynowe, gospodarstwa agroturystyczne, stację kontroli pojazdów, punkty obsługi rolnictwa, kwiaciarnie, cukiernię, punkty apteczne, zakłady fryzjerskie, wytwórnię wyrobów z włókien poliestrowych. Działają tu również: Spółdzielnia Mleczarska, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Oddział Banku Spółdzielczego i Agencja PKO.


W 2008 r. powstał Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie, w którym pracę znalazło kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych z tutejszej gminy i Powiatu Chełmińskiego. Ochronę przeciwpożarową zapewnia 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, a o zdrowie mieszkańców dba Gminny Ośrodek Zdrowia.


We wsi Lisewo zabudowa jednorodzinna przeplata się z zabudową wielorodzinną.


W centrum znajduje się kościół parafialny p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego – Sanktuarium Matki Bożej Lisewskiej z przełomu XIII/XIV w., z dobudowaną w II poł. XVI w. szesnastoboczną ceglaną wieżą. Znajduje się w nim wiele cennych zabytków. W bocznym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany w połowie XVIII w. Otoczony jest on lokalnym kultem, o czym świadczą liczne wota i odbywające się co środę nowenny.


W Lisewie odbywają się cykliczne imprezy, na stałe wpisane w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy. Największą z nich jest październikowy, ogólnopolski  JASZCZUR MUSIC FESTIVAL - promujący młode zespoły rockowe.


Kolejne wydarzenia to: Gminno-Parafialne Dożynki, Turniej Wiejskich Drużyn Piłki Nożnej, Spotkania Rodzinne - promujące zdrowy styl życia, Wesoła Nutka - wyłaniająca młode talenty wokalne z terenu gminy oraz koncerty zespołów heavymetalowych – MASAKRA. Corocznie gra też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.


Od 1948 r. w Lisewie działa Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo, zrzeszający młodszych i starszych zawodników piłki nożnej.


Serdecznie zapraszamy!


Dane statystyczne

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass