Polish Czech English French German Italian Russian Slovenian Spanish


WAŻNE TELEFONY

BIZNES

LINKI

ekologia


sczepienia

logozwiazek

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r. PDF Drukuj Email
środa, 25 stycznia 2017 15:08

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A). 

argaiv1301

argaiv1233Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.


W zdecydowanej większości przypadków Kasa wystawi PIT-40A i tym samym rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłacanymi z Kasy w 2016 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.


Podatek obliczony przez Kasę będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2016. Jeżeli emeryt/rencista chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – może sam złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym. Należy jednak pamiętać, aby takie zeznanie złożyć w terminie do 2 maja 2017 r. W zeznaniu należy uwzględnić przychód osiągnięty w 2016 r. z tytułu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z Kasy.

Zeznania w urzędzie skarbowym składają również emeryci/renciści, którzy chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jednocześnie Kasa zwraca uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016r. nie płacą emeryci i renciści, których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2016 r. kwoty 3.091 zł.


Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2016 r. m.in., gdy:


1. w ciągu 2016 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna
    KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie

2. Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową
    udzieloną przez urząd skarbowy,

3. Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w
    związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o
    wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w
    sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba,
    że takie oświadczenie emeryt lub rencista  wycofał w 2016 r.),

4. którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie
    do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A.


Emeryt/rencista, który otrzyma PIT-11A musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 2 maja 2017 roku.


Podstawa prawna:

art. 34 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.)


Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

 

Copyright Gmina Lisewo 2010
Webmaster: Lukass